برای سفارش تماس بگیرید:

توجه : در حال حاضر رستوران باز است، لطفا برای ثبت سفارش اقدام نمائید

منو ساندویچ پیازجعفری

پیاز جعفری
110,000
تومان