توجه : در حال حاضر رستوران باز است، لطفا برای ثبت سفارش اقدام نمائید

منو غذایی

پیاز جعفری

ساندویچ کتلت

100,000
تومان